<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

Baroda T20 League 2022 Most Sixes (Innings)

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Rohit Thakur 76 41 185.37 9 1
2. Amit Passi 83 47 176.60 8 4
3. Dhruv N Patel 80 55 145.45 6 5
4. Pradeep Yadav 63 19 331.58 6 5
5. Shubham Jadhav 76 50 152.00 5 6
6. Harsh Desai 65 46 141.30 5 4
7. Tufel Jilani 95 55 172.73 4 12
8. Sukrit Pandey 84 52 161.54 4 7
9. Aayush Rai 64 50 128.00 4 3
10. Shubham Jadhav 63 47 134.04 4 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Lakshyajeet Padhiyar 52 35 148.57 4 3
12. Aayush Rai 48 29 165.52 4 3
13. Shubham Jadhav 68 47 144.68 3 6
14. Harsh Desai 61 32 190.63 3 8
15. Dhruv N Patel 59 47 125.53 3 3
16. Tufel Jilani 54 27 200.00 3 7
17. Rohit Thakur 54 39 138.46 3 6
18. Abhijit Kumar 52 53 98.11 3 2
19. Yashwardhan Singh 51 29 175.86 3 4
20. Pratik Salunke 48 32 150.00 3 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Amit Passi 48 33 145.45 3 4
22. Mohit Mongia 47 26 180.77 3 4
23. Yashwardhan Singh 46 19 242.11 3 4
24. Ram Bharwad 43 24 179.17 3 3
25. Amit Passi 40 25 160.00 3 4
26. Abhijit Kumar 39 25 156.00 3 1
27. Malhar Ghewariya 39 18 216.67 3 2
28. Aayush Shirke 38 29 131.03 3 1
29. Shalin Shah 36 13 276.92 3 3
30. Aditya Menon 36 23 156.52 3 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Harsh Desai 73 52 140.38 2 8
32. Manav Bedekar 62 42 147.62 2 8
33. Kinit Patel 57 42 135.71 2 4
34. Shubham Jadhav 51 46 110.87 2 4
35. Parikshit Patidar 50 27 185.19 2 4
36. Dhruv N Patel 50 51 98.04 2 1
37. Harsha Ghalimatte 49 36 136.11 2 4
38. Sukrit Pandey 48 31 154.84 2 5
39. MIlan Mistry 45 30 150.00 2 5
40. Abhijit Kumar 44 33 133.33 2 5
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Sanjay Vishwakarma 41 28 146.43 2 4
42. Rohit Thakur 41 23 178.26 2 5
43. Lakshyajeet Padhiyar 41 34 120.59 2 3
44. Pradeep Yadav 40 28 142.86 2 2
45. Anil Trivedi 39 21 185.71 2 4
46. Tufel Jilani 33 17 194.12 2 4
47. Priyanshu Bhoite 32 23 139.13 2 2
48. Harsh Desai 31 24 129.17 2 1
49. Sukrit Pandey 30 20 150.00 2 2
50. Atharva Joshi 30 33 90.91 2 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Dhairya Pandey 29 18 161.11 2 4
52. Shlok Desai 29 22 131.82 2 -
53. Akshay More 28 11 254.55 2 2
54. Mit Mangukiya 28 17 164.71 2 2
55. Aayush Rai 28 13 215.38 2 3
56. Pradeep Yadav 27 16 168.75 2 1
57. Anil Trivedi 26 11 236.36 2 1
58. Yashwardhan Singh 25 17 147.06 2 1
59. Yashwardhan Singh 25 13 192.31 2 2
60. Amit Bhandari 23 15 153.33 2 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Aayush Rai 22 11 200.00 2 2
62. Kinit Patel 21 11 190.91 2 1
63. Roshan Vasava 20 19 105.26 2 1
64. Mahesh Pithiya 18 11 163.64 2 -
65. Rachesh Tandel 18 5 360.00 2 1
66. Anil Trivedi 18 11 163.64 2 -
67. Amit Passi 18 14 128.57 2 1
68. Shalin Shah 17 8 212.50 2 -
69. Pratik Salunke 16 6 266.67 2 -
70. Kinit Patel 65 43 151.16 1 7
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Sanjay Vishwakarma 56 43 130.23 1 6
72. Mit Mangukiya 54 38 142.11 1 6
73. Shubham Jadhav 52 38 136.84 1 8
74. Harsha Ghalimatte 48 46 104.35 1 6
75. Mit Mangukiya 48 44 109.09 1 5
76. Shubham Jadhav 46 33 139.39 1 7
77. Atharva Karulker 46 32 143.75 1 5
78. Parikshit Patidar 45 36 125.00 1 5
79. Kinit Patel 44 26 169.23 1 7
80. Kinit Patel 44 26 169.23 1 7