<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

Baroda T20 League 2022 Best Economy Rates (Innings)

Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
1. Kartik Bharwad 1 1 4 5 1 1/5 5.00 1.25 24.00 - - 2
2. Abhijit Kumar 1 1 4 7 2 2/7 3.50 1.75 12.00 - - -
3. Pahal Agrawal 1 1 4 9 1 1/9 9.00 2.25 24.00 - - 1
4. Kartik Bharwad 1 1 4 9 1 1/9 9.00 2.25 24.00 - - -
5. Dev Patel 1 1 3 7 1 1/7 7.00 2.33 18.00 - - -
6. Kartik Bharwad 1 1 4 10 1 1/10 10.00 2.50 24.00 - - -
7. Jainil Bhatt 1 1 4 10 1 1/10 10.00 2.50 24.00 - - 1
8. Malhar Ghewariya 1 1 3.3 9 3 3/9 3.00 2.57 7.00 - - -
9. Lakshit Toksiya 1 1 3 8 3 3/8 2.67 2.67 6.00 - - 1
10. Dev Patel 1 1 3.4 10 3 3/10 3.33 2.73 7.33 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
11. Pahal Agrawal 1 1 4 11 1 1/11 11.00 2.75 24.00 - - -
12. Jainil Bhatt 1 1 4 11 3 3/11 3.67 2.75 8.00 - - 1
13. Kartik Bharwad 1 1 4 11 1 1/11 11.00 2.75 24.00 - - 1
14. Paramveer Ghelani 1 1 2.5 8 4 4/8 2.00 2.82 4.25 1 - -
15. Anil Trivedi 1 1 4 12 3 3/12 4.00 3.00 8.00 - - -
16. Paramveer Ghelani 1 1 2 6 3 3/6 2.00 3.00 4.00 - - -
17. Jay Mahiyal 1 1 4 12 2 2/12 6.00 3.00 12.00 - - -
18. Pradeep Yadav 1 1 3 9 1 1/9 9.00 3.00 18.00 - - -
19. MIlan Mistry 1 1 3 9 2 2/9 4.50 3.00 9.00 - - -
20. MIlan Mistry 1 1 3 9 2 2/9 4.50 3.00 9.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
21. Prince Prajapati 1 1 4 12 4 4/12 3.00 3.00 6.00 1 - -
22. Hemanth Punde 1 1 2 6 3 3/6 2.00 3.00 4.00 - - -
23. MIlan Mistry 1 1 4 13 1 1/13 13.00 3.25 24.00 - - -
24. Lakshit Toksiya 1 1 4 13 1 1/13 13.00 3.25 24.00 - - -
25. Pahal Agrawal 1 1 4 13 3 3/13 4.33 3.25 8.00 - - -
26. Jay Mahiyal 1 1 3 10 1 1/10 10.00 3.33 18.00 - - -
27. Dev Patel 1 1 3 10 1 1/10 10.00 3.33 18.00 - - -
28. Safvan Patel 1 1 4 14 1 1/14 14.00 3.50 24.00 - - -
29. Sukrit Pandey 1 1 4 14 3 3/14 4.67 3.50 8.00 - - -
30. Sukrit Pandey 1 1 4 14 2 2/14 7.00 3.50 12.00 - - 1
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
31. Saurav Chaudhari 1 1 3 11 3 3/11 3.67 3.67 6.00 - - -
32. Rachesh Tandel 1 1 3 11 2 2/11 5.50 3.67 9.00 - - -
33. Malhar Ghewariya 1 1 4 15 1 1/15 15.00 3.75 24.00 - - -
34. Krutarth Mewada 1 1 4 15 2 2/15 7.50 3.75 12.00 - - -
35. Malhar Ghewariya 1 1 4 16 2 2/16 8.00 4.00 12.00 - - -
36. Yashwardhan Singh 1 1 4 16 2 2/16 8.00 4.00 12.00 - - -
37. Nisang Patel 1 1 4 16 3 3/16 5.33 4.00 8.00 - - -
38. Harsh Desai 1 1 4 16 2 2/16 8.00 4.00 12.00 - - -
39. Raj Limbani 1 1 3 12 1 1/12 12.00 4.00 18.00 - - -
40. Chinta Gandhi 1 1 4 16 1 1/16 16.00 4.00 24.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
41. Harshil Prajapati 1 1 4 16 1 1/16 16.00 4.00 24.00 - - 1
42. Anil Trivedi 1 1 1 4 1 1/4 4.00 4.00 6.00 - - -
43. Bhavishya Patel 1 1 4 16 4 4/16 4.00 4.00 6.00 1 - -
44. Harshil Prajapati 1 1 4 16 1 1/16 16.00 4.00 24.00 - - 1
45. Malhar Ghewariya 1 1 4 16 2 2/16 8.00 4.00 12.00 - - -
46. Keyur Kale 1 1 4 16 1 1/16 16.00 4.00 24.00 - - -
47. Pradeep Yadav 1 1 4 17 3 3/17 5.67 4.25 8.00 - - -
48. Shlok Desai 1 1 4 17 3 3/17 5.67 4.25 8.00 - - -
49. Yashwardhan Singh 1 1 3 13 2 2/13 6.50 4.30 9.00 - - -
50. Vijay Halai 1 1 3 13 1 1/13 13.00 4.30 18.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
51. Rushabh Jain 1 1 3 13 1 1/13 13.00 4.33 18.00 - - -
52. Mahesh Pithiya 1 1 4 18 3 3/18 6.00 4.50 8.00 - - -
53. Sukrit Pandey 1 1 4 18 3 3/18 6.00 4.50 8.00 - - -
54. Rajveer Jadhav 1 1 2 9 1 1/9 9.00 4.50 12.00 - - -
55. Riyaz Diwan 1 1 4 18 1 1/18 18.00 4.50 24.00 - - -
56. Dev Patel 1 1 3 14 1 1/14 14.00 4.67 18.00 - - -
57. Raj Limbani 1 1 3 14 1 1/14 14.00 4.67 18.00 - - -
58. Keyur Kale 1 1 3 14 1 1/14 14.00 4.67 18.00 - - -
59. Sanjay Vishwakarma 1 1 4 19 1 1/19 19.00 4.75 24.00 - - -
60. Sanjay Vishwakarma 1 1 4 19 1 1/19 19.00 4.75 24.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
61. Jaypal Chad 1 1 4 19 1 1/19 19.00 4.75 24.00 - - -
62. Harshil Prajapati 1 1 4 20 3 3/20 6.67 5.00 8.00 - - -
63. Manav Mehta 1 1 4 20 2 2/20 10.00 5.00 12.00 - - -
64. Rajveer Jadhav 1 1 1 5 1 1/5 5.00 5.00 6.00 - - -
65. Chinta Gandhi 1 1 4 20 2 2/20 10.00 5.00 12.00 - - -
66. Pratik Ghodadara 1 1 4 20 2 2/20 10.00 5.00 12.00 - - -
67. Saurav Chaudhari 1 1 4 20 2 2/20 10.00 5.00 12.00 - - -
68. Jaypal Chad 1 1 3 15 1 1/15 15.00 5.00 18.00 - - -
69. MIlan Mistry 1 1 3 15 1 1/15 15.00 5.00 18.00 - - -
70. Sukrit Pandey 1 1 4 21 2 2/21 10.50 5.25 12.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
71. Jay Mahiyal 1 1 4 21 3 3/21 7.00 5.25 8.00 - - -
72. Shlok Desai 1 1 4 21 2 2/21 10.50 5.25 12.00 - - -
73. Harsh Katarmal 1 1 4 21 1 1/21 21.00 5.25 24.00 - - -
74. Pratik Ghodadara 1 1 4 21 2 2/21 10.50 5.25 12.00 - - -
75. Pahal Agrawal 1 1 4 21 3 3/21 7.00 5.25 8.00 - - -
76. Vishal Solanki 1 1 3 16 1 1/16 16.00 5.33 18.00 - - -
77. Harsh Desai 1 1 3 16 2 2/16 8.00 5.33 9.00 - - -
78. Pradeep Yadav 1 1 3.4 20 3 3/20 6.67 5.45 7.33 - - -
79. Ram Bharwad 1 1 4 22 2 2/22 11.00 5.50 12.00 - - -
80. Vijay Halai 1 1 4 22 1 1/22 22.00 5.50 24.00 - - -