<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

Baroda T20 League 2022 Maidens

Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
1. Jainil Bhatt 11 11 42.0 267 15 3/11 17.80 6.36 16.80 - - 3
2. Kartik Bharwad 9 9 34.5 181 5 1/5 36.20 5.20 41.80 - - 3
3. Harshil Prajapati 12 11 32.0 218 8 3/20 27.25 6.81 24.00 - - 2
4. Sukrit Pandey 11 11 37.0 257 17 3/14 15.12 6.95 13.06 - - 1
5. Hemanth Punde 5 5 16.3 100 7 3/6 14.29 6.06 14.14 - - 1
6. Shlok Desai 12 11 41.0 280 14 3/17 20.00 6.83 17.57 - - 1
7. Lakshit Toksiya 11 11 41.0 300 15 3/8 20.00 7.32 16.40 - - 1
8. Shalin Shah 12 8 20.0 171 7 3/23 24.43 8.55 17.14 - - 1
9. Pahal Agrawal 11 11 41.0 253 14 3/13 18.07 6.17 17.57 - - 1
10. Mit Mangukiya 12 6 10.0 87 2 1/18 43.50 8.70 30.00 - - 1
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
11. Bhavishya Patel 10 9 27.3 184 7 4/16 26.29 6.69 23.57 1 - -
12. Jaypal Chad 9 8 24.0 200 5 2/29 40.00 8.33 28.80 - - -
13. Ram Bharwad 6 6 18.2 150 11 4/30 13.64 8.18 10.00 1 - -
14. Kinit Patel 11 3 6.0 58 2 1/11 29.00 9.67 18.00 - - -
15. Riyaz Diwan 6 6 16.0 120 3 2/32 40.00 7.50 32.00 - - -
16. Saurav Chaudhari 7 7 21.0 145 15 4/17 9.67 6.90 8.40 1 - -
17. Malhar Ghewariya 12 12 47.3 289 23 3/9 12.57 6.08 12.39 - - -
18. Pradeep Yadav 12 12 37.1 247 14 3/17 17.64 6.65 15.93 - - -
19. Dev Patel 11 11 40.4 260 9 3/10 28.89 6.39 27.11 - - -
20. Raj Bhrahmbhatt 3 2 4.0 31 1 1/23 31.00 7.75 24.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
21. Parikshit Patidar 12 5 13.0 107 2 1/16 53.50 8.23 39.00 - - -
22. Rudra Vaidya 4 3 5.0 42 3 2/15 14.00 8.40 10.00 - - -
23. Shehzad Pathan 9 9 21.3 222 2 1/22 111.00 10.33 64.50 - - -
24. Krutarth Mewada 5 3 9.0 70 3 2/15 23.33 7.78 18.00 - - -
25. Paramveer Ghelani 10 10 28.2 176 10 4/8 17.60 6.21 17.00 1 - -
26. Mahesh Pithiya 2 2 8.0 49 4 3/18 12.25 6.13 12.00 - - -
27. Vijay Halai 11 11 36.0 265 10 4/25 26.50 7.36 21.60 1 - -
28. Harsha Ghalimatte 10 1 1.0 15 1 1/15 15.00 15.00 6.00 - - -
29. Yashwardhan Singh 11 10 30.0 250 12 3/31 20.83 8.33 15.00 - - -
30. Keyur Kale 2 2 7.0 30 2 1/14 15.00 4.29 21.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
31. Vishal Solanki 9 9 28.0 219 10 4/23 21.90 7.82 16.80 1 - -
32. Rajveer Jadhav 11 5 7.1 35 2 1/5 17.50 4.88 21.50 - - -
33. Karan Umatt 4 4 14.0 125 2 1/23 62.50 8.93 42.00 - - -
34. Nisang Patel 1 1 4.0 16 3 3/16 5.33 4.00 8.00 - - -
35. Harsh Desai 9 9 29.0 204 9 2/16 22.67 7.03 19.33 - - -
36. MIlan Mistry 10 10 33.4 237 12 2/9 19.75 7.04 16.83 - - -
37. Anil Trivedi 11 4 7.0 43 4 3/12 10.75 6.14 10.50 - - -
38. Safvan Patel 2 2 8.0 51 2 1/14 25.50 6.38 24.00 - - -
39. Chinta Gandhi 10 10 38.5 243 8 2/20 30.38 6.26 29.13 - - -
40. Prince Prajapati 10 10 34.0 227 11 4/12 20.64 6.68 18.55 1 - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
41. Sagar Thakor 4 4 10.1 81 1 1/29 81.00 7.97 61.00 - - -
42. Abhijit Kumar 11 3 9.0 35 5 3/18 7.00 3.89 10.80 - - -
43. Manav Mehta 12 12 37.5 278 11 2/20 25.27 7.35 20.64 - - -
44. Pratik Ghodadara 11 11 37.2 294 13 3/37 22.62 7.88 17.23 - - -
45. Ansh D Patel 2 2 4.0 38 2 1/18 19.00 9.50 12.00 - - -
46. Rachesh Tandel 10 6 14.0 93 6 2/11 15.50 6.64 14.00 - - -
47. Bhaskar Tunagare 7 5 9.0 75 3 2/26 25.00 8.33 18.00 - - -
48. Jay Chavda 5 5 12.0 86 3 1/11 28.67 7.17 24.00 - - -
49. Sanjay Vishwakarma 11 11 32.3 240 8 3/25 30.00 7.38 24.38 - - -
50. Himesh Patel 9 2 4.0 35 2 1/14 17.50 8.75 12.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
51. Jay Mahiyal 10 10 33.0 226 14 3/21 16.14 6.85 14.14 - - -
52. Raj Limbani 5 5 16.5 98 5 2/35 19.60 5.82 20.20 - - -
53. Atharva Joshi 10 6 9.0 89 1 1/11 89.00 9.89 54.00 - - -
54. Aditya Rangwani 2 2 7.0 70 3 2/29 23.33 10.00 14.00 - - -
55. Harsh Katarmal 10 10 35.0 235 8 5/24 29.38 6.71 26.25 - 1 -
56. Rushabh Jain 5 5 12.0 98 4 3/39 24.50 8.17 18.00 - - -
57. Mohit Mongia 6 4 9.0 83 3 1/14 27.67 9.22 18.00 - - -
58. Sachin Jha 5 4 10.0 78 1 1/19 78.00 7.80 60.00 - - -