< >
Cricket Betting

Bukhatir 50 Over League 2022, LISTA, Most Runs

Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
1. Yasir Kaleem 5 5 1 425 140 106.25 413 102.91 3 1 15 37
2. Moazzam Hayat 6 6 1 365 120 73.00 481 75.88 1 2 4 27
3. Ali Abid 4 4 - 274 133 68.50 266 103.01 2 - 12 18
4. Taimoor Ali-I 6 6 1 260 133 52.00 289 89.97 1 1 6 21
5. Syed Haider Wasi Shah 5 5 - 259 116 51.80 279 92.83 2 - 5 22
6. Nasir Faraz 4 4 - 254 107 63.50 254 100.00 1 1 10 24
7. Usman Khan 4 4 - 244 149 61.00 209 116.75 1 1 7 28
8. Qamar Awan 6 5 1 234 154 58.50 205 114.15 1 1 17 14
9. Krishna Chandran 6 6 4 223 102 111.50 265 84.15 1 1 2 12
10. Abhay Jotin 3 3 - 223 124 74.33 265 84.15 1 1 4 16
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
11. Muhammad Usman 5 5 - 218 104 43.60 224 97.32 1 1 6 15
12. Sagar Kalyan 4 4 - 212 124 53.00 216 98.15 1 1 7 13
13. Asif Khan 4 4 - 203 78 50.75 209 97.13 - 2 5 23
14. Mohamed Aslam 4 4 - 196 118 49.00 201 97.51 1 - 3 15
15. Kaunain Abbas 4 4 - 196 77 49.00 193 101.55 - 2 6 12
16. Ameer Hamza 6 6 2 189 85 47.25 203 93.10 - 2 10 10
17. Ansh Tandon 3 3 - 182 114 60.67 220 82.73 1 - 5 14
18. Punya Mehra 5 5 - 175 110 35.00 185 94.59 1 1 1 15
19. Salman Khan jr 4 4 - 175 78 43.75 201 87.06 - 2 6 17
20. Furqan Khalil 6 6 - 175 51 29.17 211 82.94 - 1 4 13
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
21. Rahul Chopra 4 4 - 168 81 42.00 199 84.42 - 1 7 11
22. Fayyaz Ahmed 4 4 - 162 117 40.50 183 88.52 1 - 5 15
23. Ashwanth Valthappa 4 4 1 158 62 52.67 183 86.34 - 1 3 12
24. Nilansh Keswani 5 5 - 158 60 31.60 234 67.52 - 2 2 9
25. Waqas Ali 5 5 1 157 65 39.25 165 95.15 - 1 10 8
26. Waruna Perera 4 4 - 151 71 37.75 171 88.30 - 1 - 19
27. Muhammad Kashif-II 5 5 - 149 51 29.80 220 67.73 - 1 1 16
28. Farooq Mohammad 5 5 - 147 64 29.40 151 97.35 - 1 2 12
29. Renjith Mani 6 6 - 144 33 24.00 119 121.01 - - 2 21
30. Nikhil Srinivasan 6 6 - 137 65 22.83 173 79.19 - 1 - 11
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
31. Ali Khan 3 3 - 136 60 45.33 148 91.89 - 2 2 5
32. Adnan Arif 3 3 - 135 66 45.00 145 93.10 - 2 3 9
33. Jawad Ghani 4 4 - 135 48 33.75 91 148.35 - - 6 12
34. Aryansh Sharma 4 4 - 121 76 30.25 168 72.02 - 1 1 11
35. Hari Prasanth 3 3 - 120 71 40.00 84 142.86 - 1 6 17
36. Shahan Akram 4 4 1 116 56 38.67 166 69.88 - 1 2 10
37. Shivam Sharma 3 3 - 107 63 35.67 110 97.27 - 1 4 6
38. Wajid Khan 5 5 - 107 58 21.40 69 155.07 - 1 8 11
39. Ansar Khan 3 3 - 107 75 35.67 81 132.10 - 1 11 7
40. Hashit Kaushik 4 3 1 103 77 51.50 70 147.14 - 1 11 1
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
41. Soorya Sathish 4 4 1 102 57 34.00 116 87.93 - 1 1 8
42. Mayank Chowdary 5 5 - 99 41 19.80 132 75.00 - - 2 9
43. Suranga Madushanka 2 2 - 97 51 48.50 115 84.35 - 1 1 13
44. Ammar Badami 5 5 - 94 80 18.80 120 78.33 - 1 - 12
45. Laxman Sreekumar 5 4 - 90 31 22.50 96 93.75 - - 3 9
46. Shoaib Laghari 3 3 1 90 43 45.00 107 84.11 - - 2 6
47. Rohan Mustafa 3 3 - 90 74 30.00 111 81.08 - 1 2 6
48. Yuvraj Barua 4 4 - 90 29 22.50 154 58.44 - - 2 5
49. Jeevan Gangadharan 4 4 1 90 73 30.00 68 132.35 - 1 6 3
50. Mohammad Nadeem 4 4 - 86 32 21.50 89 96.63 - - 7 3
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
51. Amjad Gul 4 4 - 86 48 21.50 100 86.00 - - 2 7
52. Shahnawaz Khan 5 5 - 86 46 17.20 127 67.72 - - 2 5
53. Shahzad Ali Khan 5 5 - 85 53 17.00 122 69.67 - 1 2 6
54. Hazrat Luqman 3 3 - 85 69 28.33 55 154.55 - 1 7 3
55. Shahbaz Ali 3 3 1 84 31 42.00 62 135.48 - - 2 9
56. Ronak Panoly 4 4 - 84 24 21.00 83 101.20 - - 3 13
57. Pawantha Weerasinghe 4 4 - 79 46 19.75 97 81.44 - - 1 7
58. Kashish Panseja 2 2 - 79 50 39.50 113 69.91 - 1 3 7
59. Harsh Desai 4 4 - 78 56 19.50 80 97.50 - 1 3 5
60. Rameez Shahzad 2 2 - 76 45 38.00 59 128.81 - - 2 9
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
61. Mohammed Ajmal 4 4 1 75 24 25.00 56 133.93 - - 3 6
62. Aryan Saxena 3 3 - 71 28 23.67 96 73.96 - - - 10
63. Muhammad Zameer-I 4 4 1 71 51 23.67 58 122.41 - 1 5 5
64. Vishnu Ramesh 3 3 1 70 47 35.00 82 85.37 - - 1 7
65. Sardar Bahzad 4 4 - 69 31 17.25 80 86.25 - - 3 5
66. Rizwan KS 4 4 - 69 44 17.25 83 83.13 - - 2 3
67. Shrey Sethi 4 4 - 69 57 17.25 112 61.61 - 1 - 8
68. Usman Masood 4 4 1 68 31 22.67 73 93.15 - - 1 8
69. Hassan Khan II 2 2 - 68 61 34.00 53 128.30 - 1 4 6
70. Malinda Pushpakumara 4 4 - 67 33 16.75 106 63.21 - - 2 3
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
71. Aman Arshad 3 3 - 64 43 21.33 87 73.56 - - 1 5
72. Adithya Shetty 2 2 - 63 37 31.50 78 80.77 - - 3 4
73. Manpreet Singh-l 6 5 - 60 33 12.00 71 84.51 - - 1 7
74. Sandeep- Singh 4 4 - 58 31 14.50 66 87.88 - - 1 9
75. Krishna Kumar Ramakrishnan 2 2 - 58 41 29.00 82 70.73 - - - 8
76. Sumudu Asanka Fernando 2 2 1 56 31 56.00 63 88.89 - - 1 4
77. Vikum Sanjaya 4 4 1 56 26 18.67 30 186.67 - - 6 3
78. Rahul Khanna 4 4 - 56 41 14.00 44 127.27 - - 4 2
79. Sasika Samarajeewa 2 2 1 55 55 55.00 49 112.24 - 1 4 3
80. Prashath Mahadurage 2 2 - 54 27 27.00 70 77.14 - - - 4