< >
Cricket Betting

Bukhatir 50 Over League 2022, LISTA, Best Averages

Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
1. Sagar Kalyan 4 1 4 15 2 2/15 7.50 3.75 12.00 - - -
2. Irfan Ullah-I 1 1 10 36 4 4/36 9.00 3.60 15.00 1 - 1
3. Asif Khan 4 1 1 10 1 1/10 10.00 10.00 6.00 - - -
4. Syed Haider Wasi Shah 5 2 2 10 1 1/3 10.00 5.00 12.00 - - -
5. Muhammad Usman 5 4 8.4 43 4 2/8 10.75 4.96 13.00 - - 1
6. Adithya Shetty 2 2 20 90 8 4/33 11.25 4.50 15.00 2 - 3
7. Shyam Ramesh 5 5 25.1 124 10 4/38 12.40 4.93 15.10 1 - -
8. Vimukthi Kulatunga 2 1 6 25 2 2/25 12.50 4.17 18.00 - - -
9. Hassan Khan II 2 2 9 50 4 3/41 12.50 5.56 13.50 - - -
10. Ahmed Shafiq 3 3 29 113 9 5/16 12.56 3.90 19.33 1 1 10
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
11. Malinda Pushpakumara 4 4 27.3 95 7 3/9 13.57 3.45 23.57 - - -
12. Mohammed Ubaidulla 2 2 9 55 4 3/26 13.75 6.11 13.50 - - -
13. Asif Malik 1 1 3 14 1 1/14 14.00 4.67 18.00 - - -
14. Nikhil Srinivasan 6 4 11 46 3 2/9 15.33 4.18 22.00 - - -
15. Furqan Shafi 1 1 7 31 2 2/31 15.50 4.43 21.00 - - 1
16. Muhammad Zameer-I 4 4 34 140 9 5/42 15.56 4.12 22.67 - 1 1
17. Vikum Sanjaya 4 4 28 172 11 7/30 15.64 6.14 15.27 - 1 3
18. Shahid Nawaz-I 5 5 33.1 141 9 3/20 15.67 4.25 22.11 - - -
19. Simranjeet Singh Kang 4 4 34.3 157 10 5/20 15.70 4.55 20.70 - 1 4
20. Isham Ghouse 4 3 26 83 5 3/28 16.60 3.19 31.20 - - 2
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
21. Mohammad Zahid 2 2 10 50 3 2/40 16.67 5.00 20.00 - - -
22. Muhammad Hafeez-Ur-Rehman 4 4 27.5 150 9 6/32 16.67 5.39 18.56 - 1 1
23. Adil Mirza 1 1 5 35 2 2/35 17.50 7.00 15.00 - - -
24. Qamar Awan 6 4 5.1 53 3 1/19 17.67 10.26 10.33 - - -
25. Hashit Kaushik 4 4 29.2 144 8 3/22 18.00 4.91 22.00 - - -
26. Zahid Ali 3 3 23.5 180 10 6/49 18.00 7.55 14.30 - 1 1
27. Harsh Desai 4 4 30 145 8 4/30 18.13 4.83 22.50 1 - 3
28. Punya Mehra 5 5 19.3 92 5 3/15 18.40 4.72 23.40 - - -
29. Nasir Faraz 4 4 23 134 7 4/58 19.14 5.83 19.71 1 - 1
30. Shoaib Laghari 3 2 16 77 4 3/47 19.25 4.81 24.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
31. Muhammad Uzair-Khan 3 3 26 138 7 3/31 19.71 5.31 22.29 - - 1
32. Attaullah 5 5 29 200 10 5/86 20.00 6.90 17.40 - 1 -
33. Renjith Mani 6 6 38 203 10 3/20 20.30 5.34 22.80 - - -
34. Ghulam Murtaza 2 2 16 83 4 4/37 20.75 5.19 24.00 1 - 1
35. Kuwar Pathak 3 3 7 43 2 2/24 21.50 6.14 21.00 - - -
36. Maroof Merchant 3 2 12 87 4 2/23 21.75 7.25 18.00 - - -
37. Matiullah Khan 3 3 13 66 3 3/36 22.00 5.08 26.00 - - -
38. Dilisara Sasanka 1 1 5.4 44 2 2/44 22.00 7.76 17.00 - - -
39. Saqib Manshad 2 2 14 89 4 3/71 22.25 6.36 21.00 - - 2
40. Jawad Ghani 4 4 34 179 8 3/50 22.38 5.26 25.50 - - 2
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
41. Laxman Manjrekar 2 2 15 47 2 2/22 23.50 3.13 45.00 - - -
42. Hazrat Luqman 3 3 18 118 5 3/35 23.60 6.56 21.60 - - -
43. Nilansh Keswani 5 5 45 166 7 2/14 23.71 3.69 38.57 - - 6
44. Asif Hayat 3 3 27 143 6 4/40 23.83 5.30 27.00 1 - 1
45. Rizwan KS 4 4 34 168 7 3/34 24.00 4.94 29.14 - - 2
46. Lahiru Sandaruwan-I 4 3 8.3 48 2 2/35 24.00 5.65 25.50 - - -
47. Gopakumar Gopalakrishnan 6 6 53 242 10 4/30 24.20 4.57 31.80 1 - 4
48. Manpreet Singh-l 6 6 34.2 242 10 3/58 24.20 7.05 20.60 - - -
49. Usman Masood 4 2 5.5 49 2 2/40 24.50 8.40 17.50 - - -
50. Mohamed Aslam 4 3 17.2 74 3 1/6 24.67 4.27 34.67 - - 2
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
51. Sailles Jaishankar 5 5 29.5 173 7 3/23 24.71 5.80 25.57 - - 3
52. Amjad Gul 4 2 2 25 1 1/8 25.00 12.50 12.00 - - -
53. Raees Ahmed 3 3 23 103 4 3/47 25.75 4.48 34.50 - - -
54. Saifullah Noor 1 1 6 26 1 1/26 26.00 4.33 36.00 - - -
55. Ankur Sangwan 4 4 37 157 6 2/31 26.17 4.24 37.00 - - 1
56. Shahan Akram 4 4 26.5 157 6 3/28 26.17 5.85 26.83 - - 2
57. Asif Mumtaz 5 5 45.4 239 9 4/59 26.56 5.23 30.44 1 - 3
58. Muhammad Ikram Janjua 3 3 15.1 80 3 2/54 26.67 5.27 30.33 - - 1
59. Parag Khanapurkar 1 1 10 54 2 2/54 27.00 5.40 30.00 - - -
60. Muhammad Mudassar 1 1 9 82 3 3/82 27.33 9.11 18.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
61. Jeevan Gangadharan 4 4 26.3 139 5 3/25 27.80 5.25 31.80 - - 1
62. Taimoor Bhatti 1 1 5 28 1 1/28 28.00 5.60 30.00 - - -
63. Saad Abdullah 1 1 10 56 2 2/56 28.00 5.60 30.00 - - -
64. Soorya Sathish 4 4 29 198 7 5/66 28.29 6.83 24.86 - 1 -
65. Yug Sharma 4 3 13.1 85 3 2/29 28.33 6.46 26.33 - - 1
66. Intizar Ali 3 3 25 114 4 2/48 28.50 4.56 37.50 - - -
67. Muhammad Farazuddin 4 4 31 175 6 3/56 29.17 5.65 31.00 - - 2
68. KK Jiyas 4 4 35.4 182 6 3/55 30.33 5.10 35.67 - - 2
69. Mujahid Amin 4 4 41 183 6 2/36 30.50 4.46 41.00 - - 4
70. Angad Nehru 1 1 8 32 1 1/32 32.00 4.00 48.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
71. Farooq Mohammad 5 5 24.2 128 4 2/19 32.00 5.26 36.50 - - -
72. Nasir Aziz 4 4 38.1 195 6 3/52 32.50 5.11 38.17 - - 1
73. Rishabh Mukherjee 2 2 12 65 2 2/30 32.50 5.42 36.00 - - -
74. Pawantha Weerasinghe 4 2 6 33 1 1/20 33.00 5.50 36.00 - - -
75. Saif Ali-Ghauri 4 4 34.4 245 7 3/50 35.00 7.07 29.71 - - -
76. Mohammad Nadeem 4 4 25 143 4 2/26 35.75 5.72 37.50 - - -
77. Krishan Paul 2 2 8 36 1 1/0 36.00 4.50 48.00 - - 1
78. Kashish Panseja 2 2 7 36 1 1/0 36.00 5.14 42.00 - - 1
79. Usman Mani 4 4 33 216 6 2/46 36.00 6.55 33.00 - - -
80. Umair Ali 3 3 20 114 3 1/23 38.00 5.70 40.00 - - 4