<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

Assam T20 2022 Most Sixes

Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
1. Rajjakuddin Ahmed 10 10 2 183 50 22.88 134 136.57 - 1 13 11
2. Rahul Hazarika 10 10 2 353 89 44.13 265 133.21 - 3 11 34
3. Sumit Ghadigaonkar 11 11 2 363 84 40.33 287 126.48 - 3 10 34
4. Wasiqur Rahman 9 9 - 272 55 30.22 236 115.25 - 4 10 25
5. Nipan Deka 12 12 2 164 39 16.40 115 142.61 - - 9 14
6. Pallavkumar Das 12 12 2 204 66 20.40 161 126.71 - 1 8 24
7. Rishav Das 12 12 4 387 77 48.38 297 130.30 - 4 7 50
8. Sibsankar Roy 12 10 1 246 70 27.33 223 110.31 - 2 7 19
9. Saahil Jain 11 10 - 239 68 23.90 228 104.82 - 1 7 22
10. Dibash Hazarika 7 7 - 191 112 27.29 168 113.69 1 - 7 25
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
11. Bishal Roy 11 11 3 196 59 24.50 222 88.29 - 1 6 13
12. Romario Sharma 10 10 - 191 44 19.10 189 101.06 - - 6 16
13. Nihar Narah 9 9 2 182 56 26.00 160 113.75 - 1 6 22
14. Subham Mandal 11 11 2 280 64 31.11 259 108.11 - 1 4 25
15. Abhishek Thakuri 10 10 3 205 67 29.29 223 91.93 - 1 4 20
16. Nasir Ullah 12 11 - 204 50 18.55 208 98.08 - 1 4 15
17. Akash Sengupta 10 10 3 121 31 17.29 132 91.67 - - 4 6
18. Ishan Ahmed 7 6 1 116 42 23.20 94 123.40 - - 4 9
19. Abdul Ajij Khuraishi 11 10 3 106 37 15.14 102 103.92 - - 4 4
20. Mukhtar Hussain 4 3 - 46 36 15.33 29 158.62 - - 4 2
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
21. Siddartha Baruah 9 8 2 42 24 7.00 36 116.67 - - 4 1
22. Kunal Sakia 10 9 - 147 53 16.33 167 88.02 - 1 3 15
23. Rituraj Biswas 10 8 3 168 43 33.60 176 95.45 - - 2 9
24. Hrishikesh Tamuli 10 9 2 161 43 23.00 166 96.99 - - 2 9
25. Pradyaun Saikia 6 5 - 132 36 26.40 133 99.25 - - 2 17
26. Biplab Saikia 8 8 - 120 46 15.00 134 89.55 - - 2 14
27. Sandip Paul Mazumdar 8 8 - 74 26 9.25 78 94.87 - - 2 10
28. Reshab Dipak 10 10 4 74 24 12.33 80 92.50 - - 2 6
29. Ayush Agarwal 8 6 1 74 32 14.80 66 112.12 - - 2 5
30. Nihar Deka 9 8 - 64 24 8.00 78 82.05 - - 2 6
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
31. Danish Ahmed 7 7 4 54 22 18.00 74 72.97 - - 2 1
32. Abhijot Singh Sidhu 11 9 4 41 10 8.20 48 85.42 - - 2 2
33. Nibir Deka 12 12 - 143 24 11.92 196 72.96 - - 1 11
34. Aman Chetry 10 10 1 93 30 10.33 124 75.00 - - 1 6
35. Sourav Saha 7 4 1 69 29 23.00 69 100.00 - - 1 4
36. Bikash Kurmi 6 5 - 66 30 13.20 84 78.57 - - 1 7
37. Bishal Saha 7 7 - 62 22 8.86 87 71.26 - - 1 3
38. Vijay Gautam 7 7 - 47 18 6.71 68 69.12 - - 1 4
39. Bikash Chetri 9 7 2 45 10 9.00 56 80.36 - - 1 3
40. Kunal Sarma 10 7 3 38 14 9.50 35 108.57 - - 1 3
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
41. Riyan Parag 3 3 1 38 29 19.00 35 108.57 - - 1 3
42. Dharani Rabha 10 7 1 35 12 5.83 31 112.90 - - 1 1
43. Gunjan Deka 9 6 1 33 12 6.60 38 86.84 - - 1 2
44. Dhruv Borah 4 3 1 28 24 14.00 36 77.78 - - 1 1
45. Abhilash Gogoi 10 7 2 18 11 3.60 34 52.94 - - 1 -
46. Bhargav Lahkar 4 1 1 13 13 - 8 162.50 - - 1 -
47. Krishna Das 12 5 1 11 9 2.75 17 64.71 - - 1 -
48. Arup Das 7 1 - 6 6 6.00 3 200.00 - - 1 -