<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

Assam T20 2022 Most Runs

Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
1. Rishav Das 12 12 4 387 77 48.38 297 130.30 - 4 7 50
2. Sumit Ghadigaonkar 11 11 2 363 84 40.33 287 126.48 - 3 10 34
3. Rahul Hazarika 10 10 2 353 89 44.13 265 133.21 - 3 11 34
4. Subham Mandal 11 11 2 280 64 31.11 259 108.11 - 1 4 25
5. Wasiqur Rahman 9 9 - 272 55 30.22 236 115.25 - 4 10 25
6. Sibsankar Roy 12 10 1 246 70 27.33 223 110.31 - 2 7 19
7. Saahil Jain 11 10 - 239 68 23.90 228 104.82 - 1 7 22
8. Abhishek Thakuri 10 10 3 205 67 29.29 223 91.93 - 1 4 20
9. Nasir Ullah 12 11 - 204 50 18.55 208 98.08 - 1 4 15
10. Pallavkumar Das 12 12 2 204 66 20.40 161 126.71 - 1 8 24
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
11. Bishal Roy 11 11 3 196 59 24.50 222 88.29 - 1 6 13
12. Dibash Hazarika 7 7 - 191 112 27.29 168 113.69 1 - 7 25
13. Romario Sharma 10 10 - 191 44 19.10 189 101.06 - - 6 16
14. Rajjakuddin Ahmed 10 10 2 183 50 22.88 134 136.57 - 1 13 11
15. Nihar Narah 9 9 2 182 56 26.00 160 113.75 - 1 6 22
16. Rituraj Biswas 10 8 3 168 43 33.60 176 95.45 - - 2 9
17. Nipan Deka 12 12 2 164 39 16.40 115 142.61 - - 9 14
18. Hrishikesh Tamuli 10 9 2 161 43 23.00 166 96.99 - - 2 9
19. Kunal Sakia 10 9 - 147 53 16.33 167 88.02 - 1 3 15
20. Nibir Deka 12 12 - 143 24 11.92 196 72.96 - - 1 11
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
21. Pradyaun Saikia 6 5 - 132 36 26.40 133 99.25 - - 2 17
22. Akash Sengupta 10 10 3 121 31 17.29 132 91.67 - - 4 6
23. Biplab Saikia 8 8 - 120 46 15.00 134 89.55 - - 2 14
24. Ishan Ahmed 7 6 1 116 42 23.20 94 123.40 - - 4 9
25. Abdul Ajij Khuraishi 11 10 3 106 37 15.14 102 103.92 - - 4 4
26. Swarupam Purkayastha 8 8 - 95 20 11.88 130 73.08 - - - 9
27. Aman Chetry 10 10 1 93 30 10.33 124 75.00 - - 1 6
28. Sandip Paul Mazumdar 8 8 - 74 26 9.25 78 94.87 - - 2 10
29. Reshab Dipak 10 10 4 74 24 12.33 80 92.50 - - 2 6
30. Ayush Agarwal 8 6 1 74 32 14.80 66 112.12 - - 2 5
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
31. Sourav Saha 7 4 1 69 29 23.00 69 100.00 - - 1 4
32. Jitumoni Kalita 8 8 1 67 22 9.57 71 94.37 - - - 8
33. Chayan Moni Das 6 6 - 67 35 11.17 93 72.04 - - - 6
34. Bikash Kurmi 6 5 - 66 30 13.20 84 78.57 - - 1 7
35. Nihar Deka 9 8 - 64 24 8.00 78 82.05 - - 2 6
36. Roshan Topno 8 7 - 63 35 9.00 62 101.61 - - - 7
37. Rameez Rabbani 5 5 - 62 26 12.40 81 76.54 - - - 6
38. Bishal Saha 7 7 - 62 22 8.86 87 71.26 - - 1 3
39. Anurag Talukdar 8 6 1 55 25 11.00 79 69.62 - - - 4
40. Danish Ahmed 7 7 4 54 22 18.00 74 72.97 - - 2 1
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
41. Roshan Alam 10 6 1 50 19 10.00 59 84.75 - - - 5
42. Vijay Gautam 7 7 - 47 18 6.71 68 69.12 - - 1 4
43. Mukhtar Hussain 4 3 - 46 36 15.33 29 158.62 - - 4 2
44. Shivam Mittal 5 5 - 46 25 9.20 79 58.23 - - - 1
45. Bikash Chetri 9 7 2 45 10 9.00 56 80.36 - - 1 3
46. Siddartha Baruah 9 8 2 42 24 7.00 36 116.67 - - 4 1
47. Abhijot Singh Sidhu 11 9 4 41 10 8.20 48 85.42 - - 2 2
48. Neeraj Yadav 4 4 - 39 31 9.75 60 65.00 - - - 4
49. Riyan Parag 3 3 1 38 29 19.00 35 108.57 - - 1 3
50. Kunal Sarma 10 7 3 38 14 9.50 35 108.57 - - 1 3
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
51. Avinav Choudhury 11 7 3 36 8 9.00 57 63.16 - - - 4
52. Joy Barua 5 5 - 36 23 7.20 53 67.92 - - - 4
53. Dharani Rabha 10 7 1 35 12 5.83 31 112.90 - - 1 1
54. Gunjan Deka 9 6 1 33 12 6.60 38 86.84 - - 1 2
55. Jitu Ali 6 6 - 33 17 5.50 45 73.33 - - - 4
56. Abir Chakraborty 12 8 3 30 10 6.00 43 69.77 - - - 2
57. Sandip Paul 4 3 - 30 15 10.00 56 53.57 - - - 2
58. Dhruv Borah 4 3 1 28 24 14.00 36 77.78 - - 1 1
59. Senglong Rongpi 7 5 2 23 11 7.67 44 52.27 - - - 1
60. Sunil Lachit 10 5 3 23 11 11.50 40 57.50 - - - 1
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
61. Ranjit Mali 10 6 3 21 8 7.00 26 80.77 - - - 2
62. Mekhail Doley 8 6 2 21 5 5.25 29 72.41 - - - 4
63. Abhilash Gogoi 10 7 2 18 11 3.60 34 52.94 - - 1 -
64. Protyush Bora 5 4 - 18 9 4.50 36 50.00 - - - 2
65. Md Kaif 4 3 - 16 10 5.33 31 51.61 - - - 1
66. Raj Agarwal 8 6 - 15 7 2.50 43 34.88 - - - 1
67. Bhargav Lahkar 4 1 1 13 13 - 8 162.50 - - 1 -
68. Tridiv Kshetri 4 1 - 13 13 13.00 15 86.67 - - - 2
69. Pritam Das 9 4 1 13 6 4.33 13 100.00 - - - 2
70. Pabitra Pator 4 3 - 11 5 3.67 27 40.74 - - - 1
Player MAT INNS NO RUNS HS AVG BF SR 100s 50s 6s 4s
71. Krishna Das 12 5 1 11 9 2.75 17 64.71 - - 1 -
72. Akash Chetri 10 6 1 10 4 2.00 19 52.63 - - - -
73. Hrishikesh Bora 8 2 1 10 9 10.00 10 100.00 - - - 1
74. Pritish Ray 8 3 - 8 7 2.67 11 72.73 - - - 1
75. Sidharth Sarmah 9 2 1 8 7 8.00 10 80.00 - - - 1
76. Arup Das 7 1 - 6 6 6.00 3 200.00 - - 1 -
77. Karan Mahajan 7 3 2 6 3 6.00 7 85.71 - - - -
78. Rahul Singh 12 4 4 6 4 - 5 120.00 - - - 1
79. Bhoirab Bharali 4 3 1 3 3 1.50 7 42.86 - - - -
80. Jacky Ali 5 2 2 2 2 - 2 100.00 - - - -