<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

Assam T20 2022 Top Wicket Taker

Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
1. Dharani Rabha 10 10 34.5 216 22 5/12 9.82 6.20 9.50 - 1 -
2. Dipok Gohain 12 12 42.2 275 22 4/16 12.50 6.50 11.55 1 - 1
3. Krishna Das 12 12 39.0 188 21 4/13 8.95 4.82 11.14 1 - -
4. Rahul Singh 12 12 46.0 202 19 3/16 10.63 4.39 14.53 - - 2
5. Roshan Alam 10 10 37.0 210 19 4/22 11.05 5.68 11.68 1 - -
6. Nipan Deka 12 9 20.4 116 14 3/11 8.29 5.61 8.86 - - -
7. Bikash Chetri 9 9 31.1 146 13 4/15 11.23 4.68 14.38 1 - -
8. Abir Chakraborty 12 12 44.1 207 13 3/8 15.92 4.69 20.38 - - 3
9. Avinav Choudhury 11 11 43.3 214 12 4/23 17.83 4.92 21.75 1 - 3
10. Swarupam Purkayastha 8 8 26.0 135 11 3/11 12.27 5.19 14.18 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
11. Akash Chetri 10 10 32.0 160 11 4/16 14.55 5.00 17.45 1 - 1
12. Pritam Das 9 9 29.3 207 10 3/21 20.70 7.02 17.70 - - 1
13. Sunil Lachit 10 10 33.0 210 10 2/8 21.00 6.36 19.80 - - -
14. Akash Sengupta 10 10 31.2 213 10 2/30 21.30 6.80 18.80 - - -
15. Reshab Dipak 10 9 21.1 127 9 3/10 14.11 6.00 14.11 - - -
16. Siddartha Baruah 9 9 22.0 137 9 3/10 15.22 6.23 14.67 - - -
17. Ranjit Mali 10 10 33.0 229 9 3/15 25.44 6.94 22.00 - - -
18. Sibsankar Roy 12 10 27.0 143 8 2/9 17.88 5.30 20.25 - - -
19. Pritish Ray 8 8 27.3 159 8 2/26 19.88 5.78 20.63 - - -
20. Hridip Deka 7 7 22.0 166 8 3/6 20.75 7.55 16.50 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
21. Rabi Chetry 11 10 31.0 168 8 2/15 21.00 5.42 23.25 - - 1
22. Kunal Sarma 10 10 31.0 192 8 2/14 24.00 6.19 23.25 - - -
23. Abhilash Gogoi 10 10 33.5 199 8 2/15 24.88 5.88 25.38 - - -
24. Abhijot Singh Sidhu 11 11 34.5 207 8 3/10 25.88 5.94 26.13 - - -
25. Arup Das 7 7 22.0 131 7 2/19 18.71 5.95 18.86 - - -
26. Hrishikesh Bora 8 8 24.0 159 7 3/20 22.71 6.63 20.57 - - 1
27. Abdul Ajij Khuraishi 11 10 31.0 238 7 2/34 34.00 7.68 26.57 - - -
28. Anand Sharma 5 5 12.3 99 6 4/29 16.50 7.92 12.50 1 - -
29. Mukhtar Hussain 4 4 15.0 103 6 3/6 17.17 6.87 15.00 - - 1
30. Raj Agarwal 8 8 23.3 176 6 2/31 29.33 7.49 23.50 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
31. Jitumoni Kalita 8 7 19.0 179 6 4/13 29.83 9.42 19.00 1 - -
32. Riyan Parag 3 3 12.0 73 5 2/24 14.60 6.08 14.40 - - -
33. Rohit Rowniar 6 4 11.0 79 5 3/31 15.80 7.18 13.20 - - 1
34. Karan Mahajan 7 7 24.0 120 5 2/9 24.00 5.00 28.80 - - -
35. Rajjakuddin Ahmed 10 10 27.0 245 5 4/13 49.00 9.07 32.40 1 - -
36. Darshan Rajbongshi 6 5 13.0 79 4 1/9 19.75 6.08 19.50 - - -
37. Bishal Roy 11 7 15.0 80 4 1/4 20.00 5.33 22.50 - - -
38. Sidharth Sarmah 9 7 21.0 99 4 2/13 24.75 4.71 31.50 - - -
39. Bhargav Lahkar 4 4 12.0 105 4 2/21 26.25 8.75 18.00 - - -
40. Aman Chetry 10 7 21.0 116 3 2/16 38.67 5.52 42.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
41. Bhoirab Bharali 4 4 5.3 43 2 2/15 21.50 7.82 16.50 - - -
42. Mekhail Doley 8 4 7.0 64 2 2/22 32.00 9.14 21.00 - - -
43. Tridiv Kshetri 4 4 14.0 76 2 2/18 38.00 5.43 42.00 - - -
44. Rituraj Biswas 10 5 11.0 81 2 1/5 40.50 7.36 33.00 - - -
45. Danish Ahmed 7 5 13.0 91 2 2/9 45.50 7.00 39.00 - - -
46. Senglong Rongpi 7 7 25.0 119 2 1/19 59.50 4.76 75.00 - - -
47. Saahil Jain 11 1 1.0 13 1 1/13 13.00 13.00 6.00 - - -
48. Mrinmoy Dutta 1 1 4.0 24 1 1/24 24.00 6.00 24.00 - - -
49. Dipjyoti Saikia 4 4 7.4 64 1 1/28 64.00 8.35 46.00 - - -
50. Ziyad Zaman 4 3 9.0 72 1 1/30 72.00 8.00 54.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
51. Jacky Ali 5 5 9.0 76 1 1/12 76.00 8.44 54.00 - - -
52. Dasarath Kumar 4 4 7.0 78 1 1/21 78.00 11.14 42.00 - - -
53. Biplab Saikia 8 5 12.0 101 1 1/8 101.00 8.42 72.00 - - -