< >
Cricket Betting

Jabalpur T20 Premiere League 2022, T20, Highest Strike Rates (Innings)

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Akash Parashar 6 1 600.00 1 -
2. Sartaj Ansari 8 2 400.00 1 -
3. Mohammad Irfan 4 1 400.00 - 1
4. Ayush Mankar 7 2 350.00 1 -
5. Shreeyog Pawar 10 3 333.33 1 1
6. Chirag Tak 39 13 300.00 5 1
7. Ayush Tyagi 15 6 250.00 - 3
8. Sadain Faiz Khan 7 3 233.33 1 -
9. Anchit Thakur 7 3 233.33 1 -
10. Anurag Malvia 7 3 233.33 1 -
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Jayant Goyal 18 8 225.00 2 -
12. Dipanshu Choudhary 51 24 212.50 6 3
13. Mangesh Yadav 50 24 208.33 2 6
14. Puru Sharma 39 19 205.26 1 7
15. Dipanshu Choudhary 78 39 200.00 6 7
16. Sulabh Haladkar 30 15 200.00 3 1
17. Amber Sharma 14 7 200.00 1 1
18. Pankaj Kumar 14 7 200.00 1 1
19. Aashu Yadav 8 4 200.00 - 2
20. Daksh Gulia 6 3 200.00 1 -
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Aditya Mishra 6 3 200.00 - 1
22. Rakesh Kumar 2 1 200.00 - -
23. Mangesh Yadav 115 60 191.67 8 8
24. Mohit Shinde 59 31 190.32 3 8
25. Aryan Deshmukh 78 42 185.71 4 8
26. Devansh Yaduwanshi 22 12 183.33 - 5
27. Mohit Shinde 29 16 181.25 1 3
28. Atharv 105 58 181.03 6 8
29. Sahil Nare Lodhi 38 21 180.95 - 6
30. Prakhar Pandey 9 5 180.00 - 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Mangesh Yadav 84 47 178.72 7 5
32. Mangesh Yadav 50 28 178.57 5 1
33. Adarsh Dubey 32 18 177.78 3 2
34. Yash Pandey 23 13 176.92 1 3
35. Anchit Thakur 7 4 175.00 1 -
36. Yash Pandey 12 7 171.43 1 1
37. Amber Sharma 22 13 169.23 - 5
38. Ajay MIshra 22 13 169.23 1 3
39. Adarsh Dubey 22 13 169.23 1 3
40. Atharv 85 51 166.67 7 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Aditya Mishra 5 3 166.67 - 1
42. Akshay Kumar 43 26 165.38 2 3
43. Sahil Khan 46 28 164.29 2 5
44. Atharv 23 14 164.29 1 4
45. Adarsh Dubey 78 48 162.50 3 8
46. Sahil Khan 47 29 162.07 2 5
47. Abhishek Rajak 16 10 160.00 1 1
48. Abhishek Rajak 8 5 160.00 1 -
49. Vijay Dhurwey 38 24 158.33 2 4
50. Amber Sharma 29 19 152.63 1 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Yash Pandey 32 21 152.38 3 1
52. Ajay MIshra 47 31 151.61 3 3
53. Sarvar Alam 24 16 150.00 2 2
54. Chirag Tak 24 16 150.00 - 2
55. Prakhar Pandey 9 6 150.00 - 1
56. Ayush Mankar 9 6 150.00 - 1
57. Ajay MIshra 6 4 150.00 - 1
58. Sadain Faiz Khan 6 4 150.00 - 1
59. Mukesh Parte 6 4 150.00 - 1
60. Kevin Parmar 6 4 150.00 - 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Dimple Kumar 6 4 150.00 1 -
62. Shavez Ansari 3 2 150.00 - -
63. Daksh Gulia 58 39 148.72 3 5
64. Ganesh Wanjale 34 23 147.83 1 4
65. Akshay Kumar 19 13 146.15 1 2
66. Sahil Nare Lodhi 52 36 144.44 1 4
67. Aashu Yadav 13 9 144.44 - 1
68. Sulabh Haladkar 10 7 142.86 - 2
69. Aditya Kumar 10 7 142.86 - 1
70. Mangesh Yadav 37 26 142.31 2 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Daksh Gulia 17 12 141.67 2 1
72. Sarthak Jain 24 17 141.18 1 1
73. Mangesh Yadav 24 17 141.18 - 3
74. Aditya Mishra 28 20 140.00 2 1
75. Dipanshu Choudhary 14 10 140.00 - 3
76. Mangesh Yadav 14 10 140.00 1 1
77. Nikhil Rajput 14 10 140.00 - 2
78. Anurag Malvia 14 10 140.00 1 1
79. Adarsh Dubey 39 28 139.29 1 4
80. Akash Parashar 33 24 137.50 1 4