< >
Cricket Betting

Jabalpur T20 Premiere League 2022, T20, Most Fours (Innings)

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. Sabhyansh Pachauri 63 52 121.15 2 9
2. Mangesh Yadav 115 60 191.67 8 8
3. Mohit Shinde 59 31 190.32 3 8
4. Aryan Deshmukh 78 42 185.71 4 8
5. Adarsh Dubey 78 48 162.50 3 8
6. Atharv 105 58 181.03 6 8
7. Ishu Sharma 47 36 130.56 - 7
8. Puru Sharma 39 19 205.26 1 7
9. Rakesh Kumar 74 62 119.35 2 7
10. Dipanshu Choudhary 78 39 200.00 6 7
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. Ishu Sharma 59 47 125.53 - 7
12. Sahil Nare Lodhi 38 21 180.95 - 6
13. Rahul Rokade 56 45 124.44 - 6
14. Kamlesh Saiyam 65 50 130.00 2 6
15. Jayant Goyal 37 33 112.12 - 6
16. Mangesh Yadav 50 24 208.33 2 6
17. Sahil Khan 47 29 162.07 2 5
18. Mangesh Yadav 84 47 178.72 7 5
19. Ayush Tyagi 42 55 76.36 - 5
20. Daksh Gulia 58 39 148.72 3 5
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. Saurav Das 40 34 117.60 1 5
22. Vikash Kumar 46 43 106.98 - 5
23. Hemant Sharma 41 30 136.67 - 5
24. Devansh Yaduwanshi 22 12 183.33 - 5
25. Dipanshu Choudhary 51 41 124.39 1 5
26. Kamlesh Saiyam 32 25 128.00 - 5
27. Amber Sharma 22 13 169.23 - 5
28. Sahil Khan 46 28 164.29 2 5
29. Puru Sharma 42 44 95.45 2 4
30. Dipanshu Choudhary 35 32 109.38 2 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Pankaj Kumar 28 28 100.00 - 4
32. Ayan Sreeraj 29 39 74.36 - 4
33. Ajay MIshra 30 24 125.00 1 4
34. Ganesh Wanjale 34 23 147.83 1 4
35. Atul Jadhav 20 17 117.65 - 4
36. Vijay Dhurwey 38 24 158.33 2 4
37. Pankaj Kumar 67 60 111.67 5 4
38. Akash Parashar 33 24 137.50 1 4
39. Adarsh Dubey 39 28 139.29 1 4
40. Sarthak Jain 43 39 110.30 2 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. Mauli Rathod 21 21 100.00 - 4
42. Ayush Tyagi 34 41 82.93 - 4
43. Aman Saxena 50 42 119.05 2 4
44. Sulabh Haladkar 37 27 137.04 - 4
45. Atharv 23 14 164.29 1 4
46. Dipanshu Choudhary 21 16 131.25 - 4
47. Ajay MIshra 22 17 129.41 - 4
48. Sahil Nare Lodhi 52 36 144.44 1 4
49. Atharv 85 51 166.67 7 3
50. Dipanshu Choudhary 14 10 140.00 - 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Yash Pandey 23 13 176.92 1 3
52. Anil Paswan 23 23 100.00 1 3
53. Rahul Sharma 19 25 76.00 - 3
54. Mauli Rathod 19 29 65.52 - 3
55. Yash Pandey 32 35 91.43 - 3
56. Sarthak Jain 30 22 136.36 1 3
57. Akash Barde 37 39 94.87 1 3
58. Amit Jadhav 30 26 115.38 1 3
59. Amber Sharma 35 34 102.94 1 3
60. Ashu Kashyap 19 16 118.80 - 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. Ayush Tyagi 15 6 250.00 - 3
62. Hemant Sharma 20 18 111.11 - 3
63. Gaurav Patil 24 20 120.00 1 3
64. Sulabh Haladkar 61 51 119.61 2 3
65. Rahul Patel 24 21 114.29 - 3
66. Akshay Kumar 43 26 165.38 2 3
67. Ayan Sreeraj 38 28 135.71 1 3
68. Vijay Patel 25 36 69.44 - 3
69. Amber Sharma 29 19 152.63 1 3
70. Mangesh Yadav 24 17 141.18 - 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. Mohit Shinde 29 16 181.25 1 3
72. Adarsh Dubey 17 16 106.25 - 3
73. Sunil Kumar-II 22 32 68.75 - 3
74. Dipanshu Choudhary 51 24 212.50 6 3
75. Amber Sharma 15 17 88.24 - 3
76. Sabhyansh Pachauri 14 17 82.35 - 3
77. Sahil Nare Lodhi 27 33 81.82 - 3
78. Saurav Das 18 37 48.65 - 3
79. Ajay MIshra 22 13 169.23 1 3
80. Vikash Kumar 43 56 76.79 1 3