<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

Maharaja T20 Trophy 2022 Top Wicket Taker

Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
1. Vidyadhar Patil 12 12 39.1 383 17 4/24 22.53 9.78 13.82 1 - 1
2. Vidhwath Kaverappa 13 13 43.4 438 17 3/31 25.76 10.03 15.41 - - 1
3. Shreyas Gopal 12 12 38.4 309 16 3/19 19.31 7.99 14.50 - - -
4. Jagadeesha Suchith 12 12 46.0 321 16 3/20 20.06 6.98 17.25 - - -
5. Shubhang Hegde 12 12 42.5 241 14 4/11 17.21 5.63 18.36 1 - 1
6. Rishi Bopanna 12 12 43.5 349 14 4/19 24.93 7.96 18.79 1 - -
7. Codanda Ajit Karthik 9 9 31.4 241 13 3/29 18.54 7.61 14.62 - - -
8. Ronit More 9 9 31.1 250 13 4/22 19.23 8.02 14.38 1 - 1
9. Aditya Goyal 12 11 30.3 251 13 3/32 19.31 8.23 14.08 - - -
10. HS Sharath 10 10 34.1 286 13 2/17 22.00 8.37 15.77 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
11. T Pradeep 10 10 34.2 318 13 4/28 24.46 9.26 15.85 1 - -
12. D Avinash 10 10 30.0 262 12 5/40 21.83 8.73 15.00 - 1 -
13. Vijaykumar Vyshak 10 10 34.3 291 12 3/21 24.25 8.43 17.25 - - -
14. V Koushik 11 11 39.4 305 12 3/19 25.42 7.69 19.83 - - -
15. Rithesh Bhatkal 13 13 35.0 252 11 2/8 22.91 7.20 19.09 - - -
16. Krishnappa Gowtham 10 10 40.0 298 11 2/11 27.09 7.45 21.82 - - 1
17. Manoj Bhandage 11 8 26.0 216 10 3/23 21.60 8.31 15.60 - - -
18. Pranav Bhatia 10 10 32.0 231 9 2/26 25.67 7.22 21.33 - - -
19. M Venkatesh 9 9 32.0 278 9 3/24 30.89 8.69 21.33 - - -
20. Gneshwar Naveen 10 10 32.0 291 9 2/22 32.33 9.09 21.33 - - 1
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
21. Uttham Aiyappa 8 8 24.4 197 8 2/23 24.63 7.99 18.50 - - -
22. Kushal Wadhwani 7 6 19.0 174 7 3/48 24.86 9.16 16.29 - - -
23. L R Kumar 9 9 29.1 262 7 2/12 37.43 8.98 25.00 - - -
24. KC Cariappa 10 10 38.0 295 7 2/22 42.14 7.76 32.57 - - -
25. Doddamani Anand 10 10 27.0 210 6 4/27 35.00 7.78 27.00 1 - -
26. Prateek Jain 8 8 28.0 234 6 2/17 39.00 8.36 28.00 - - -
27. Abhimanyu Mithun 11 10 33.0 243 6 2/20 40.50 7.36 33.00 - - -
28. Stalin Hoover 10 5 10.4 90 5 2/19 18.00 8.44 12.80 - - -
29. Santokh Singh-I 4 4 13.0 117 5 2/23 23.40 9.00 15.60 - - -
30. BU Shiva Kumar 8 7 21.0 145 5 2/33 29.00 6.90 25.20 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
31. Kranthi Kumar 12 8 18.0 192 5 2/13 38.40 10.67 21.60 - - -
32. Sharan Gouda 6 6 13.0 110 4 3/24 27.50 8.46 19.50 - - -
33. Rohith Kumar-AC 4 4 12.0 115 4 2/32 28.75 9.58 18.00 - - -
34. Shashikumar-K 5 5 14.0 122 4 1/21 30.50 8.71 21.00 - - -
35. Abhilash Shetty 7 7 23.0 239 4 2/26 59.75 10.39 34.50 - - -
36. Shreesha Achar 2 2 7.0 55 3 3/26 18.33 7.86 14.00 - - -
37. Amit Verma 8 5 12.0 98 3 2/27 32.67 8.17 24.00 - - -
38. Aneeshwar Gautam 10 7 17.5 158 3 2/18 52.67 8.86 35.67 - - -
39. Pavan Deshpande 12 2 7.0 39 2 2/16 19.50 5.57 21.00 - - -
40. Devaiah 2 2 6.0 66 2 1/24 33.00 11.00 18.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
41. BM Shreyas 3 3 10.0 68 2 1/17 34.00 6.80 30.00 - - -
42. Rohan Naveen 4 3 8.0 70 2 2/37 35.00 8.75 24.00 - - -
43. Ajay Gouda 2 2 5.3 71 2 1/12 35.50 12.91 16.50 - - -
44. Rajvir Wadhwa 6 5 10.0 74 2 1/8 37.00 7.40 30.00 - - -
45. Saurabh Srivastava 4 4 12.0 88 2 2/31 44.00 7.33 36.00 - - -
46. Zahoor Farooqi 5 5 14.0 128 2 1/10 64.00 9.14 42.00 - - -
47. MB Darshan 6 6 13.1 152 2 2/44 76.00 11.54 39.50 - - -
48. KL Shrijith 13 1 1.0 8 1 1/8 8.00 8.00 6.00 - - -
49. Aniruddha Joshi 11 2 5.0 31 1 1/15 31.00 6.20 30.00 - - -
50. Swapnil Yelave 7 2 4.0 31 1 1/25 31.00 7.75 24.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
51. Amogh-S 1 1 2.0 32 1 1/32 32.00 16.00 12.00 - - -
52. Aditya Somanna 2 2 6.0 52 1 1/19 52.00 8.67 36.00 - - -
53. Shreesha Achar 2 2 7.0 58 1 1/36 58.00 8.29 42.00 - - -
54. Monish Reddy 3 3 10.0 96 1 1/24 96.00 9.60 60.00 - - -
55. Macneil Noronha 8 6 13.0 110 1 1/28 110.00 8.46 78.00 - - -