<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

Tamil Nadu Premier League 2022 Highest Strike Rates (Innings)

Player RUNS BF SR 6s 4s
1. G Ajitesh 10 2 500.00 1 1
2. R Sonu Yadav 26 7 371.43 3 1
3. Pk Saravanan 7 2 350.00 1 -
4. G Ajitesh 17 5 340.00 2 1
5. S Harish Kumar 6 2 300.00 - 1
6. Sunny Sandhu 24 8 300.00 3 1
7. Rajagopal Sathish 15 5 300.00 1 2
8. G Ajitesh 38 13 292.31 5 -
9. Sanjay Yadav 55 19 289.47 6 2
10. Abhishek Tanwar 23 9 255.56 2 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
11. K Gowtham Thamarai Kannan 5 2 250.00 - 1
12. Shahrukh Khan 58 24 241.67 5 4
13. Shahrukh Khan 19 8 237.50 1 2
14. Abhishek Tanwar 28 12 233.33 2 2
15. K Mani Bharathi 7 3 233.33 1 -
16. KH Gopinath 41 18 227.78 4 3
17. Rajagopal Sathish 11 5 220.00 - 2
18. Rajendran Vivek 22 10 220.00 3 -
19. S Harish Kumar 26 12 216.67 2 3
20. K Vishal Vaidhya 45 21 214.29 2 6
Player RUNS BF SR 6s 4s
21. KH Gopinath 15 7 214.29 1 2
22. Murali Vijay 34 16 212.50 1 6
23. Sanjay Yadav 55 26 211.54 7 -
24. J Suresh Kumar 46 22 209.09 3 5
25. U Mukilesh 6 3 200.00 - 1
26. Rajagopal Sathish 4 2 200.00 - 1
27. G Ajitesh 16 8 200.00 1 2
28. R Divakar 6 3 200.00 1 -
29. Sunny Sandhu 4 2 200.00 - 1
30. U Mukilesh 4 2 200.00 - 1
Player RUNS BF SR 6s 4s
31. Mohit Hariharan 8 4 200.00 1 -
32. Maan Bafna 20 10 200.00 2 -
33. Sandeep Warrier 2 1 200.00 - -
34. Andimani Pradeep 14 7 200.00 1 1
35. Murugan Ashwin 10 5 200.00 - 2
36. Rajendran Vivek 12 6 200.00 1 1
37. K Rajkumar 4 2 200.00 - 1
38. Murugan Ashwin 14 7 200.00 2 -
39. Sunny Sandhu 8 4 200.00 1 -
40. Baba Aparajith 59 30 196.67 4 4
Player RUNS BF SR 6s 4s
41. U Mukilesh 49 25 196.00 4 3
42. Sai Sudharsan 35 18 194.44 2 2
43. M Mohammed 29 15 193.33 2 2
44. M Shajahan 25 13 192.31 3 -
45. G Ajitesh 48 25 192.00 5 1
46. Baba Aparajith 92 48 191.67 8 5
47. Baba Indrajith 34 18 188.89 - 6
48. J Suresh Kumar 83 44 188.64 3 9
49. Sanjay Yadav 103 55 187.27 9 6
50. Arun Karthik 106 57 185.96 5 12
Player RUNS BF SR 6s 4s
51. Srikkanth Anirudha 39 21 185.71 5 1
52. Uthirasamy Sasidev 65 35 185.71 5 3
53. Sanjay Yadav 87 47 185.11 6 5
54. Jafar Jamal 11 6 183.33 1 1
55. Karaparambil Monish 11 6 183.33 - 2
56. Murali Vijay 121 66 183.33 12 7
57. Shahrukh Khan 51 28 182.14 5 2
58. Baba Indrajith 9 5 180.00 - 1
59. NS Chaturved 27 15 180.00 1 4
60. Srikkanth Anirudha 9 5 180.00 - 2
Player RUNS BF SR 6s 4s
61. M Mohammed 9 5 180.00 - 2
62. R Divakar 14 8 175.00 - 2
63. J Suresh Kumar 21 12 175.00 1 2
64. Murali Vijay 61 35 174.29 5 3
65. Sanjay Yadav 54 31 174.19 4 3
66. Sri Neranjan R 47 27 174.07 5 3
67. Sanjay Yadav 70 42 166.67 6 4
68. NS Chaturved 75 45 166.67 6 4
69. S Ajith Ram 5 3 166.67 - 1
70. C Hari Nishanth 25 15 166.67 2 3
Player RUNS BF SR 6s 4s
71. R Rajkumar 10 6 166.67 1 1
72. Jitendra Kumar CH 10 6 166.67 1 1
73. Karaparambil Monish 10 6 166.67 1 -
74. Shahrukh Khan 5 3 166.67 - 1
75. Narayan Jagadeesan 25 15 166.67 - 4
76. C Hari Nishanth 60 36 166.67 2 7
77. Sai Sudharsan 68 41 165.85 1 9
78. S Radhakrishnan 81 49 165.31 4 8
79. Laxmesha Suryaprakash 18 11 163.64 2 -
80. Rajagopal Sathish 31 19 163.16 1 4