<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

Tamil Nadu Premier League 2022 Most runs conceded in an innings

Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
1. M Poiyamozhi 1 1 4 60 3 3/60 20.00 15.00 8.00 - - -
2. Ajay Krishna 1 1 4 57 0 0/57 14.25 - - -
3. R Ganesh 1 1 4 56 0 0/56 14.00 - - -
4. P Saravana Kumar 1 1 3 50 1 1/50 50.00 16.67 18.00 - - -
5. Varun Chakravarthy 1 1 4 50 0 0/50 12.50 - - -
6. V Athisayaraj Davidson 1 1 4 48 1 1/48 48.00 12.00 24.00 - - -
7. Ragupathy Silambarasan 1 1 4 46 0 0/46 11.50 - - -
8. Karthick Manikandan 1 1 4 46 3 3/46 15.33 11.50 8.00 - - -
9. V Athisayaraj Davidson 1 1 4 44 1 1/44 44.00 11.00 24.00 - - -
10. P Saravana Kumar 1 1 3.5 44 3 3/44 14.67 11.48 7.67 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
11. L Kiran Akash 1 1 4 44 2 2/44 22.00 11.00 12.00 - - -
12. Rangaraj Suthesh 1 1 4 44 2 2/44 22.00 11.00 12.00 - - -
13. G R Manish 1 1 3 43 2 2/43 21.50 14.33 9.00 - - -
14. M Mohammed 1 1 4 42 1 1/42 42.00 10.50 24.00 - - -
15. P Saravana Kumar 1 1 4 42 1 1/42 42.00 10.50 24.00 - - -
16. Baba Aparajith 1 1 4 42 2 2/42 21.00 10.50 12.00 - - -
17. M Mathivannan 1 1 4 42 0 0/42 10.50 - - -
18. K Easwaran 1 1 4 42 2 2/42 21.00 10.50 12.00 - - -
19. NS Harish 1 1 4 41 1 1/41 41.00 10.25 24.00 - - -
20. Aswin Crist 1 1 4 41 2 2/41 20.50 10.25 12.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
21. R Sonu Yadav 1 1 4 41 1 1/41 41.00 10.25 24.00 - - -
22. Sri Neranjan R 1 1 4 41 1 1/41 41.00 10.25 24.00 - - -
23. Abhishek Tanwar 1 1 4 40 1 1/40 40.00 10.00 24.00 - - -
24. R Divakar 1 1 3 40 3 3/40 13.33 13.33 6.00 - - -
25. V Athisayaraj Davidson 1 1 4 40 1 1/40 40.00 10.00 24.00 - - -
26. Kishoor G 1 1 3 40 2 2/40 20.00 13.33 9.00 - - -
27. L Kiran Akash 1 1 4 40 2 2/40 20.00 10.00 12.00 - - -
28. Manoj Kumar 1 1 2 39 0 0/39 19.50 - - -
29. S Ajith Ram 1 1 4 39 1 1/39 39.00 9.75 24.00 - - -
30. Kishoor G 1 1 4 39 3 3/39 13.00 9.75 8.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
31. Abhishek Tanwar 1 1 4 39 3 3/39 13.00 9.75 8.00 - - -
32. R Divakar 1 1 3.2 39 2 2/39 19.50 11.70 10.00 - - -
33. Baba Aparajith 1 1 4 38 2 2/38 19.00 9.50 12.00 - - -
34. Gohulmoorthi S 1 1 4 38 0 0/38 9.50 - - -
35. M Mohammed 1 1 4 38 1 1/38 38.00 9.50 24.00 - - -
36. S Harish Kumar 1 1 4 37 1 1/37 37.00 9.25 24.00 - - -
37. S Ajith Ram 1 1 4 37 0 0/37 9.25 - - -
38. B Praanesh 1 1 3 37 0 0/37 12.33 - - -
39. Sunny Sandhu 1 1 4 37 0 0/37 9.25 - - -
40. Murugan Ashwin 1 1 3.4 37 0 0/37 10.09 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
41. Sanjay Yadav 1 1 4 36 0 0/36 9.00 - - -
42. M Ganesh Moorthi 1 1 3.3 36 1 1/36 36.00 10.29 21.00 - - -
43. Lakshmi Sathiyannaarayan 1 1 3 36 1 1/36 36.00 12.00 18.00 - - -
44. Valliappan Yudheeswaran 1 1 2 35 0 0/35 17.50 - - -
45. Shahrukh Khan 1 1 4 35 2 2/35 17.50 8.75 12.00 - - -
46. Sandeep Warrier 1 1 4 35 1 1/35 35.00 8.75 24.00 - - -
47. V Athisayaraj Davidson 1 1 4 35 1 1/35 35.00 8.75 24.00 - - -
48. Krishnamoorthy Vignesh 1 1 3 35 2 2/35 17.50 11.67 9.00 - - 1
49. Aushik Srinivas 1 1 4 35 0 0/35 8.75 - - -
50. P Saravana Kumar 1 1 4 35 0 0/35 8.75 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
51. Rajendran Vivek 1 1 4 35 3 3/35 11.67 8.75 8.00 - - -
52. R Alexander 1 1 4 35 1 1/35 35.00 8.75 24.00 - - -
53. Kishoor G 1 1 4 34 1 1/34 34.00 8.50 24.00 - - -
54. G R Manish 1 1 4 34 1 1/34 34.00 8.50 24.00 - - -
55. Kaushik Gandhi 1 1 4 34 1 1/34 34.00 8.50 24.00 - - -
56. Shahrukh Khan 1 1 3 34 2 2/34 17.00 11.33 9.00 - - -
57. K Easwaran 1 1 4 34 0 0/34 8.50 - - -
58. Sandeep Warrier 1 1 3 34 0 0/34 11.33 - - -
59. L Kiran Akash 1 1 4 34 3 3/34 11.33 8.50 8.00 - - -
60. Abhishek Tanwar 1 1 4 34 2 2/34 17.00 8.50 12.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
61. Rangaraj Suthesh 1 1 4 33 2 2/33 16.50 8.25 12.00 - - -
62. R Sonu Yadav 1 1 4 33 2 2/33 16.50 8.25 12.00 - - -
63. Sanjay Yadav 1 1 4 33 0 0/33 8.25 - - -
64. Ajay Krishna 1 1 4 33 3 3/33 11.00 8.25 8.00 - - -
65. Sunny Sandhu 1 1 3 33 0 0/33 11.00 - - -
66. Rangaraj Suthesh 1 1 4 33 1 1/33 33.00 8.25 24.00 - - -
67. Varun Chakravarthy 1 1 4 32 1 1/32 32.00 8.00 24.00 - - -
68. Sri Neranjan R 1 1 3 32 3 3/32 10.67 10.67 6.00 - - -
69. Krishnamoorthy Vignesh 1 1 2 32 0 0/32 16.00 - - -
70. Sandeep Warrier 1 1 4 32 0 0/32 8.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
71. VP Diran 1 1 4 32 1 1/32 32.00 8.00 24.00 - - -
72. Gohulmoorthi S 1 1 4 32 1 1/32 32.00 8.00 24.00 - - -
73. R Divakar 1 1 3 32 0 0/32 10.67 - - -
74. Aswin Crist 1 1 2 32 0 0/32 16.00 - - -
75. Ravisrinivasan Sai Kishore 1 1 4 32 0 0/32 8.00 - - -
76. Karaparambil Monish 1 1 2 32 1 1/32 32.00 16.00 12.00 - - -
77. Sanjay Yadav 1 1 4 32 0 0/32 8.00 - - -
78. S Ajith Ram 1 1 4 32 0 0/32 8.00 - - -
79. Rahil Shah 1 1 4 32 1 1/32 32.00 8.00 24.00 - - -
80. Balu Surya 1 1 4 31 0 0/31 7.75 - - -